Reliéfy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Tato magisterská praktická závěrečná práce je tvořena třemi reliéfními objekty seskládanými ze stehenních kostí. První objekt je pevná geodetická struktura aplikovaná na těleso ve tvaru koule. Následující dva jsou deformovány změkčením materiálu ze kterého jsou odlity. Druhý reliéfní objekt pracuje také s geometrií (má čtvercovou podstavu) a systematickým skládáním kostí podle určitého řádu. Třetí reliéf má podobu obdélníku zavěšeného na stěnu. Do tohoto reliéfu může divák přímo zasahovat - jednotlivé femury obsahují vždy po dvou magnetech a proto lze s nimi neomezeně pohybovat po kovové desce.
This master´s thesis consists of three relief objects composed from femur bones. The first relief object is geodetic structure applied to the shape of a sphere. The following two are deformed by softening the material from which they are cast. The second relief object also works with geometry (a square at the base) and systematic folding bones according to a clear order. The third relief can directly interfere with the viewer - the individual femurs contain every two magnets and therefore can move freely with them after the metal plate.
Description
Citation
HORČICOVÁ, M. Reliéfy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO