GPS pro výukovou HW/SW platformu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá popisem spojení výukové platformy FITkit s GPS modulem. Seznámíme se v ní s problematikou systému GPS z teoretického i praktického hlediska, s výukovou platformou FITkit a jejím obecným využitím.Také podrobně popisuje spojení těchto dvou systémů ve spolupracující celek. Rozebírá též různé komunikační rozhraní a protokoly, které byly pro toto spojení využity. Ve druhé části práce je pak uveden postup zpracovávání dat od GPS modulu až po výsledné zobrazení na monitoru, samotná implementace aplikace a popis její obsluhy.
The work deals with a connection between HW/SW platform FITkit and GPS device. Introduces GPS systems from theoretical and practical view desribes FITkit teaching platform and its common use and shows in detail the connection of those two systems into a cooperative unit. Work also analyses communication interfaces and protocols used for that connection. Finally it provides a description of tho whole system data flow from the very beginning in GPS unit to the final displaying on the screen and description of implementation and application usage.
Description
Citation
PAJGRT, O. GPS pro výukovou HW/SW platformu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO