Promítané uživatelské rozhraní - desková hra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou studií využívajících promítané uživatelské rozhraní, návrhem aplikace, která využívá toto rozhraní. Cílem práce bylo vytvořit fungující rozhraní, které by umožňovalo simulaci deskové hry "Člověče nezlob se!" s využitím ovládání pomocí gest ruky. Výsledkem práce je fungující univerzální rozhraní, které umožňuje vzájemnou kalibraci kamery a projektoru za využití kalibračního tělesa. Dále toto rozhraní poskytuje detektor, který je využit pro detekci ruky v obraze kamery.
This thesis deals with analysis of studies using the projected user interface and application designed to use this interface. The aim was to create a working interface that ould allow the simulation of the board game "Ludo!" controled by hand gestures. The result is a working universal interface that enables mutual calibration of the camera and projector using the calibration body. It also provides the interface detector which is used to detect hand in picture of camera.
Description
Citation
JÍLEK, R. Promítané uživatelské rozhraní - desková hra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Bylo by možné použít pro detekci rukou specializované senzory typu Leap Motion a Kinect a zvýšit tím úspěšnost detekce gest? 
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO