Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Projekt studentského bydlení, který je zajímavý především svým natočením, které vylepšuje světelné podmínky obytných ploch, a vznikem dvou oddělených hmot, oddělených jak vzhledově tak funkčně. Tímto vzniká také nová městská ulice, která je zároveň pohledovou osou, která propojuje kostel sv. Leopolda a Táborského nábřeží. Ulice je zčásti zasklena a tvoří atrium, které je centrem života celého domu a i centrem všech komunikací. V atriu jsou můstky spojující obě hmoty domů a zároveň vytvářející společenské prostory pro ubytované studenty. Nad atriem jsou pak společenské prostory ve vystupujících boxech a oproti spodním patrům poskytují více klidu a krásné výhledy.
Project of student housing, which is interesting mainly for its rotation, which improves solar conditions of residential space, and creation of two separate objects, separated as in appearence as in function. This leads also to new city street, which is also a visible axis connecting st. Leopold Church and Táborského waterfront. The street is partly glazed and it forms an atrium, which is a center of life of whole building and a center of all ways through building. In atrium there are a little bridges, which connects both objects and also creates community spaces for accommodated students. Above atrium there are community spaces at hanging boxes. In the opposite of lower spaces, it provides more peace and beautiful views.
Description
Citation
NEBESÁŘOVÁ, J. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. arch. Petr Kopečný (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-05-24
Defence
Studentka představila svou práci a reagovala na podněty a připomínky oponenta a vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO