Návrh firemní databáze evidence smluv

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce pojednává o problematice výběru, návrhu a implementace vhodného databázového systému. Zabývá se historií jejich vývoje a vybrané systémy také porovnává. V mojí práci je popsán návrh datového modelu pro firemní databázi smluv a nastíněno řešení jejího aplikačního rozhraní.
This bachelor’s thesis deals with the issue of suitable database system selection, design and implementation. It contents the historical development overview and it’s comparing. My publication describes design of company contracts database and outlines the application programming interface.
Description
Citation
KUDA, M. Návrh firemní databáze evidence smluv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mihola (člen)
Date of acceptance
2015-06-26
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. RNDr. Chvátalová - Upozornění na formální nedostatky. doc. Zich - Jaký byste zvolil nejlepší nástroj pro Vaše řešení? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO