Korelace výsledků standardních mechanických zkoušek s výsledky protlačovacích zkoušek na miniaturních discích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem bakalářské práce je analýza vztahů mezi materiálovými charakteristikami primárně kovových materiálů, získanými standardními postupy mechanického zkoušení a materiálovými charakteristikami, určenými prostřednictvím protlačovacích zkoušek na miniaturních discích. V práci jsou rozebírány metody a postupy používané pro odhad materiálových charakteristik z výsledků protlačovacích zkoušek, analyzován je vliv externích faktorů na uvedené odhady. Uvedeny jsou hlavní problémy limitující korelace výsledků standardních mechanických zkoušek a zkoušek protlačovacích. Součástí práce je experimentální ověření platnosti vybraných korelačních vztahů.
The Bachelor’s thesis is aimed to sum up relations of mechanical properties of metallic materials obtained by standard mechanical tests with material properties obtained by small punch test. Methods and procedures used to evaluate material properties are evaluated and influence of external circumstances is analysed. Most important difficulties, that limit correlation of standard mechanical tests results and small punch test results, are also stated. Thesis contains an experimental validation of few selected correlation formulas.
Description
Citation
HOLZER, J. Korelace výsledků standardních mechanických zkoušek s výsledky protlačovacích zkoušek na miniaturních discích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO