Výroba držáku válce technologií přesného stříhání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá návrhem výroby držáku válce, vyrobeného z korozivzdorné oceli 17 240. Výrobek má tloušťku 6 mm a stanovená série činí 200 000 ks za rok. Po analýze výrobních technologií byla pro výrobu součásti zvolena technologie přesného stříhání s tlačnou hranou a pro tu vypracována literární studie. Následně byly zhodnoceny technologické a kontrolních parametry součásti. Bylo zvoleno jednořadé uspořádání na pás plechu a zvolen polotovar plechové tabule pro výrobu s rozměry (8 x 1 000 x 2 000) mm. Byl proveden návrh střižného nástroje a pro výrobu zvolen hydraulický lis Feintool HFA 8800plus. Nakonec byla vyhodnocena ekonomičnost výroby přesného stříhání s tlačnou hranou pomocí analýzy bodu zvratu.
The thesis is focused on production of a cylinder holder, which has been made from stainless steel 17 240. The product is 6 mm thick and there are 200 000 pieces produced per a year. After analysis of manufacturing technology there has been selected fine-blanking technology with v-ring for production of these components. For this reason there has been developed a study. Then there have been evaluated the technological and control parameters of the components. There has been selected the single row arrangement on the sheet of tin and chosen a stock of blank metal sheet for manufacturing with strict measurements (8 x 1 000 x 2 000) mm. There has been made the suggestion of design of a cutting tool. Hydraulic press Feintool HFA 8800plus has been selected for the final production. Eventually there has been evaluated the economics of production of fine-blanking with v-ring due to break even point.
Description
Citation
PITERKA, M. Výroba držáku válce technologií přesného stříhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Zdůvodněte rozměry nátlačné hrany, použité na výkresech. 2. Vysvětlete volbu materiálu součásti. 3. Vysvětlete funkci vyráběné součásti. 4. Vysvětlete tvrzení, že lis dovoluje výrobu 55 ks/ min.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO