Výroba oceli na odlitky v elektrické obloukové peci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce pojednává o elektrických obloukových pecích, zejména o elektrických obloukových pecích slévárenského typu, které se používají k výrobě ocelí na odlitky. Teoretická část nejdříve zmiňuje varianty elektrických obloukových pecí podle jejich konstrukce a místa určení. Následně se zaměřuje pouze na pece slévárenského typu, u kterých popisuje konstrukci a hlavní výrobní fáze. Praktická část se zabývá vyhodnocením skupiny taveb nízkolegované chrom-molybdenové oceli na odlitky G17CrMo9-10 z elektrické obloukové pece OTO 5.
The thesis deals with electric arc furnaces, especially electric arc furnaces of the foundry-type which are used for production of steel for castings. The theoretical part first mentions variants of electric arc furnaces according to their construction and determined place. Then, it focuses only on foundry-type furnaces for which it describes construction and main production phases. The practical part deals with the evaluation of a group of melts of low-alloy chromium molybdenum steel for castings G17CrMo9-10 from the OTO 5 electric arc furnace.
Description
Citation
HEJČL, P. Výroba oceli na odlitky v elektrické obloukové peci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Boris Láník (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student Pavel Hejčl svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce, byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující dotazy: Vámi zpracované statistické hodnoty si slévárna zpracovává i sama, nebo jen v rámci vaší práce? zodpovězeno Znáte nějakou kyselou vyzdívku, a jak se jmenuje? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO