Převod agendy obchodní společnosti do elektronické podoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronické on-line agendy pro firmu zabývající se obchodem se stroji a strojním příslušenstvím. Toto řešení by mělo umožnit automatizaci převážné části firemní agendy, související se zpracováním obchodních informací. Výsledným prvkem této práce bude webová aplikace postavená na technologiích PHP a MySQL.
The bachelor work represents an analysis of on-line agenda for a bussiness company, that deals with machinery and accessories. This solution should allow automation of most bussiness agenda of the company. The result of this work would be a www application, based on PHP and MySQL technologies.
Description
Citation
KACHLÍK, S. Převod agendy obchodní společnosti do elektronické podoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) prof.Ing.Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda) doc.Ing.Eva Kureková, CSc. (člen) doc.Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen) doc.Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO