Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení nového vozidla a jeho vlivu na základ daně. Analyzuje a porovnává různé způsoby financování, jmenovitě pořízení v hotovosti, na úvěr a leasing, sleduje jejich daňové aspekty. Dle zadaných podmínek hledá variantu, která představuje nejvhodnější způsob financování s příznivým vlivem na základ daně.
This thesis deals with selecting the appropriate method of financing the acquisition of new car and its impact on the tax base. It analyzes and compares the different ways of financing, namely the acquisition in cash, on credit and leasing, monitors their tax aspects. According conditions looking option that is the most appropriate way of financing a positive influence on the optimization of the tax base.
Description
Citation
ABRAHÁMKOVÁ, S. Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. (předseda) Ing. Vilma Svojanovská (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno doc. Popesko: Vysvětlete kalkulační (manažerský) odpis. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO