Morfologie zbroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Ve své bakalářské práci jsem velmi inspirován středověkem, který má velký vliv na moji tvorbu. Je to období, o které se aktivně zajímám, a provází mě prakticky od dětství. V obrazech se objevují hlavně motivy rytířské zbroje, která je zásadní a takový základní kámen mé tvorby. Zbrojí jsem fascinován, pro svou v pozdnějším období středověku technickou dokonalost, zdobnost a majestátnost. Vlastně zbroj už neplnila funkci ochrannou, ale reprezentativní, a můžeme ji brát jako umělecké dílo, sochu. Po technické stránce hodně experimentuji s různými technikami, ve většině případu nikdy nezůstávám u jedné. Pracuji s vrstvami, podkladem, s kresbou i malbou zároveň. Různým vymýváním, vyrýváním se vracím zpět a odkrývám spodní vrstvy, reaguji na ně, následně přemaluji, prostě experimentuji.Je to i taková archeologie zpět do starých vrstev obrazu. Objevovaní, spojení, provázání původních vrstev s novými. Z malířů mě inspirují především Josef Bolf, Vladimír Kokolia, Jaroslav Róna, Giger, Wolfli, Jackson Pollock.
In my thesis, I was very inspired by middle age, whitch has huge influence on my work. It is a epoch of my interest, I am activelly interrested in it and it is with me throught all my live, practicaly since childhood. In painting there are mainly motives of knight´s armor, whitch is underlying cornerstone of my work. My interrest in armor is caused by it´s technical perfection, decorativeness and majesty in the late phase. In that time technicaly did not acted function of protection, but it acted represetativ function and we can see it like a art or statue. By technical site I really experiment with lots of different technics, in many cases I never stay on single one. I work with layers, underlay, with drawing as well as painting. With diferent washing or scribing I open lower layers, I react to it and then I repaint it, simply experimenting. It is almoust archeology back to the old layers of picture. Discovery, connection older layers with new ones. About the painters whose I am interrested in they are primarily Josef Bolf, Vladimír Kokolia, Jaroslav Róna, Giger, Wolfli, Jackson Pollock.
Description
Citation
BAŘÁK, H. Morfologie zbroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (předseda) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. MgA. Alexandra Vajd (člen) Mgr. Šárka Svobodová (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO