Návrh nového iontmetru pro venkovní prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je realizace nové řídící desky do iontmetru vyvíjeného na UTEE. Iontmetr musí být schopen plně autonomního měření v přírodním prostředí. Tzn. co nejdelší provoz na bateriový zdroj a také dobrou odolnost vůči vnějším vlivům. Získaná data se budou zapisovat na SD kartu a také odesílat pomocí GSM sítě na IoT server.
Subject of this bachelors thesis is an realization of new control board for iontmeter that is developed at UTEE. Iontmeter must be capable of fully autonomous measure in outside contitions. That means it has to be able to run on batery for a long time and has to be to resist outside weather conditions. Measured data will be saved on an SD card and also sent using GSM network to the IoT server.
Description
Citation
ROUBAL, Š. Návrh nového iontmetru pro venkovní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (člen) doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. (člen) Ing. Jan Špůrek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: Otázka oponenta (Ing. Szabó): Jakou předpokládáte životnost zařízení s powerbankou UTEE, která má kapacitu 120Ah? Student uvádí předpokládanou živostnost zařízení a dodatečné informace. Ing. Dřínovský Jak moc by bylo složité přidat druhou SD kartu pro zálohu dat? Student objasňuje, jak by bylo možné přidat druhou SD kartu a uvádí dodatečné informace Jak by ovlivnilo spotřebu, pokud by se zapojení realizovalo na jedné dece na místo modulů. Student objasňuje, proč jsou využité moduly Ukažte chybu, která vám byla v posudku vytýkána. Student odpovídá. doc. Drexler Je zařízení navrženo, aby bylo odolné vůči rušení způsobené bleskem? Jak byste odolnost případně zajistil? Student popisuje stínění zařízení
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO