Realizace SIP/H.323 brány s použitím ústředny Asterisk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetové telefonie a jejího užití v dnešním světě, který nabízí mnoho způsobů, jak komunikovat mezi lidmi. Internetová telefonie dává telefonování další rozměr a ukazuje nové možnosti využití protokolu IP. Práce se zaměřuje na nejvíce používaný protokol zprostředkovávající funkce technologie VoIP a to standard H.323 a ještě protokol SIP, který i když poskytuje stejné funkce jako H.323, je založen na jiném principu a díky své jednoduché struktuře připravuje dobré podmínky pro vznik nových aplikací a služeb v internetové telefonii. Pojednává se zde i o Open Source pobočkové ústředně Asterisk. Asterisk, nejen díky využití Voice over IP, poskytuje oproti standardním analogovým pobočkovým ústřednám řadu výhod a díky své modularitě a rozšiřitelnosti nabízí také mnohem více možností konfigurace. Základním protokolem, se kterým Asterisk pracuje, je Session Initiation Protocol (SIP). Standard H.323 není v základní instalaci Asterisku implementován, proto je nutné ústřednu vhodně doinstalovat a nakonfigurovat ji, aby se funkce ústředny rozšířila o práci s tímto standardem a dokázala provádět i překlad mezi protokolem SIP a standardem H.323. Výsledky, kterých jsem dosáhl, jsou uvedeny v kapitole „Dosažené výsledky“ a v závěru bakalářské práce.
This Bachelor’s thesis is engaged in problems of the internet telephony and its usage in today´s world, which offers many techniques how communicate among people. The internet telephony gives telephoning other format and shows new possibilities of IP protocol´s usage. The thesis is focused on the most used protocol corveying functions of VoIP technology, it is the standard H.323 and also the SIP protokol, which even if provides the same functions as H.323 is based on the different principle and because of its easy structure, it prepares good conditions for rise of new applications and services in internet telephony. In this thesis the Open Source private branch exchange Asterisk is also discussed. Asterisk, not only thanks to the usage of Voice over IP provides against the standard analogue private branch exchange many advantages and thanks to its modularity and expansibility also offers much more possibilities of configuration. The Session Initiation Protocol (SIP) is the basic protocol, with which Asterisk works. The standard H.323 is not implemented in the basic installation of Asterisk, therefore it is necessary to do its suitable installation and congiruation, in order to expand exchange´s functions for work with this standard and also to be able to realize translation between the protocol SIP and the standard H.323. The results, which I accomplished, are presented in the chapters „Dosažené výsledky“ and in the conclusion of the bachelor’s thesis.
Description
Citation
SMÉKAL, L. Realizace SIP/H.323 brány s použitím ústředny Asterisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Martin Vondra, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
1. Jakým způsobem pracuje NAT a proč měli protokoly H.323 i SIP problémy s funkcí tam, kde byl NAT použit. 2. Myslíte si, že by takto připravená laboratorní úloha mohla být použita ve výuce? Jaké úpravy byste na ni provedl?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO