Výroba krytu elektromotoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce řeší návrh výroby krytu elektromotoru a zabývá se vyhotovením těla tohoto krytu. Jedná se o jednoduchý válcový výtažek bez příruby zhotovený z hlubokotažného ocelového plechu 11 305. Jako nejvhodnější technologie byla vzhledem k tvaru součásti, materiálu a roční sérii 25 000 kusů zvolena metoda hlubokého tažení bez zeslabení stěny za použití konvenčního nástroje. Operace tažení se uskuteční za pomoci jednooperačního tažidla, k němuž je doložená i výkresová dokumentace. Tento nástroj je určen pro hydraulický lis ZH 40 s celkovou tažnou silou 400 kN. V technicko-ekonomické části byla cena jednoho výtažku s ohledem na nepřímé náklady stanovena na 42 Kč.
The present thesis solves a design of electric motor cover; specifically it deals with manufacture of cover body. A drawing is of simple flange-free cylindrical shape made of deep-drawn 11 305 steel sheet. With respect to the given shape of the component, material and annual series of 25,000 pieces, the most suitable technology selected was the method of deep drawing without thinning the wall by means of conventional tools. The process of deep drawing will be performed using a single-acting deep drawing tool supplemented with technical documentation. This tool is designated for the hydraulic press ZH 40 with a total drawing force of 400 kN. In the technical-economic part, the price of one product (respecting the indirect costs) was calculated for 42 CZK.
Description
Citation
HAVLÍČEK, L. Výroba krytu elektromotoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Zdůvodněte zakótování kroku v nástřihovém plánu. 2. Jakým zkůsobem se budou zhotovovat otvory ve finálním výrobku? 3. Zdůvodněte tepelné zpracování tažnicena vyšší hodnotu tvrdosti oproti tažníku. 4. Uvažoval jste použitý lis ve standardní výbavě?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO