Zálohování dat a datová úložiště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce je zaměřena na problematiku datových úložišť a zálohování dat. Práce uvádí historický vývoj datových úložišť od jejich vzniku až po moderní koncepty a trendy v ukládání a zálohování velkých objemů dat. Práce dále obsahuje analýzu současného stavu vybavení a praktik ukládání dat v podniku Cognitechna, s. r. o., a na základě této analýzy navrhuje změny a optimalizace pro zefektivnění a zvýšení bezpečnosti uložených dat.
This thesis is concerned with data backup and storage. Historical development of data storing is given from the inception all the way to state-of-the-art concepts and solutions. Further the equipment and data handling procedures of Cognitechna, s. r. o. are analysed and changes are proposed that would lead to more efficient and safer data storage.
Description
Citation
ZEMČÍK, M. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc: Jak firma řeší zálohu zařízení NAS? Odpovězeno. Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc: Jak je zabráněno útoku zvenčí? Odpovězeno. Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc: Zamýšlí se autor práce nad výrobní vadou disků, která by se projevila s odstupem času? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO