Bivalentní systém s tepelným čerpadlem vzduch-voda

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pomocí bivalentního topného systému s tepelným čerpadlem vzduch-voda. V teoretické části je popsán princip, základní rozdělení a možnosti provozu tepelných čerpadel a jsou zde představeny využitelné doplňkové zdroje pro bivalentní provoz. Ve druhé části je zpracována současná nabídka bivalentních topných systémů vzduch-voda a výběr optimální varianty pro konkrétní rodinný dům. Pro tuto variantu jsou představeny a vzájemně porovnány možné doplňkové zdroje. Tato varianta je dále porovnána s dalšími možnými způsoby vytápění. V závěru práce je celkové ekonomické vyhodnocení.
The work is about bivalent heating system with an air-water heat pump. In the first theoretical part there is described princip, basic partition and possibilities of performance of the heat pumps. There are presented possible secondary sources for bivalent performance, too. In the second part there is processed actual offer of bivalent heating system with an air-water heat pump and there is choosed the optimal solution for heating real family house. There are also presented and confronted possible secondary sources for this solution and there is the confrontation with the others possible heating systems. There is complete economical evaluation in conclusion the work.
Description
Citation
TVRDÝ, M. Bivalentní systém s tepelným čerpadlem vzduch-voda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetická a procesní zařízení
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing.Pavel Čáslava (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing.Karel Sázavský (člen) Ing.Jan Sedláček (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO