Termická degradace izolačních materiálů z kabelového průmyslu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s vlastnostmi a parametry izolačních materiálů různých druhů (PVC, PE). Změřit tyto vlastnosti pomocí zařízení Tettex 2830/2831. Provést teoretický rozbor stárnutí izolačních materiálů a navrhnout postup pro tvorbu termické degradace. Na závěr zjistit, jak se změní vlastnosti izolačních materiálů, elektrická pevnost a mechanické vlastnosti vlivem provedené termické degradace.
The aim of this bachelor thesis is to get acquainted with the properties and parameters of insulation materials of various types (PVC, PE). Measure these properties with a Tettex 2830/2831. Perform a theoretical analysis of the aging of insulating materials and propose a procedure for the formation of thermal degradation. Finally, find out how the properties of insulating materials, electrical strength and mechanical properties change due to thermal degradation.
Description
Citation
KUČERA, F. Termická degradace izolačních materiálů z kabelového průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce. Inženýr Luděk Pelikán seznámil komisi s posudkem vedoucího bak. práce. Doktor Michal Krbal komisi seznámil s posudkem a oponenta bak. práce a položil doplňující otázky. Student na otázky samostatně odpověděl a na upřesňující otázku odpověděl s pomocí. V rámci všeobecné diskuse se doktor Ptáček tázal na detaily testovací procedury a student odpověděl pohotově. Doplňující otázku ohledně testování vzorků položil profesor Drápela a student reagoval pohotově.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO