Integrace materiálového a energetického využití kalů z ČOV

but.committeeprof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen)cs
but.defenceByly postupně zodpovězeny otázky oponenta závěrečné práce. Doplňující otázka na vývoj skládkovacích poplatků v předmětné oblasti, zodpovězeno. Dotaz na provedení pece předvedené v práci a upřesnění schémat předvedených v práci, s výhradami zodpovězeno. Dotaz na vysvětlení přehledu vstupních energetických toků do spalovacího procesu (v kontextu práce Tab. 22), doplňující otázky na popsané veličiny a použité jednotky, zodpovězeno.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKrišpín, Jancs
dc.contributor.authorZakov, Tomášcs
dc.contributor.refereeBrummer, Vladimírcs
dc.date.accessioned2020-10-29T10:07:45Z
dc.date.available2020-10-29T10:07:45Z
dc.date.created2020cs
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa v prvej časti zaoberá možnosťami a trendami v oblasti nakladania s kalom z komunálnych čistiarní odpadných vôd. Ďalej práca popisuje legislatívu v súvislosti s čistiarenským kalom a jeho spaľovaním v Európskej únii aj v Českej republike. Druhá časť práce sa zaoberá návrhom zariadenia pre materiálové a energetické využitie kalu. V návrhu je postupne spracovaná voľba aparátov a materiálová a energetická bilancia zvoleného systému. Z týchto údajov následne vychádza strojne technologické riešenie jednotky. Podľa zvolených a dopočítaných parametrov jednotlivých aparátov je v práci vytvorený dispozičný návrh. Záverom je spracované ekonomické vyhodnotenie projektu na základe investičních a prevádzkových nákladov a spracovateľskej kapacity navrhovanej jednotky.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals in first part with options and trends on field of municipal sewage sludge management. Further thesis describes legislation in relation with sewage sludge and its incineration in European union and also in Czech republic. Second part of thesis deals with design of mechanism for material and energetic use of sludge. In design is progressively processed chioce of aparates and material and energetic balance. This data are further used for mechine technical solution of the unit. Disposition of the unit is done acording to chosen and calculated parameter of chosen aparates. Economical evaluate of project if based on investment and operation costs and capacity design of unit in the end of thesis.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationZAKOV, T. Integrace materiálového a energetického využití kalů z ČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other129744cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195541
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČistiarenský kalcs
dc.subjectnakladanie s odpadomcs
dc.subjectmateriálové a energetické využitie odpaducs
dc.subjectfosforcs
dc.subjectspaľovaniecs
dc.subjectSewage sludgeen
dc.subjectwaste managementen
dc.subjectmaterial and energetic use of wasteen
dc.subjectphosphorusen
dc.subjectincinerationen
dc.titleIntegrace materiálového a energetického využití kalů z ČOVcs
dc.title.alternativeIntegration of material and energy utilization of sewage sludgeen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2020-10-06cs
dcterms.modified2020-10-06-10:43:40cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid129744en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:12:52en
sync.item.modts2021.11.12 08:25:30en
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_129744.html
Size:
12.7 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_129744.html
Collections