Návrh dílčí části informačního systému pro konkrétní podnik

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práca je zameraná na zlepšenie efektívnosti využívania informačných systémov v spoločnosti Ramirent s.r.o., ktorá sa zaoberá prenájmom stavebných strojov a mechanizácie. V prvej časti obsahuje teoretické uvedenie do danej problematiky a pokračuje analýzou súčasného stavu daného podniku. Kľúčovou časťou práce je predovšetkým návrh nového informačného systému, ktorý spĺňa požiadavky spoločnosti, a integruje všetky v súčasnosti používané informačné systémy do jedného komplexného systému.
This thesis focuses on improving the effectiveness of information systems within the company Ramirent s.r.o., which is a part of the construction machinery rental business. The first part of the thesis contains a theoretical introduction to this area of study, and continues with an analysis of the current state in the aforementioned company. The key part of this thesis is a design proposal for a new information system that meets the demands of the company, and integrates all currently used information systems into one cohesive system.
Description
Citation
SLAVOŠ, J. Návrh dílčí části informačního systému pro konkrétní podnik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
1) Otázky vedoucího: odpovězeno. 2) Otázky oponenta: odpovězeno. 3) Ing. Radek Doskočil, Ph.D.: Proč jste navrhoval IS uvedený ve Vaši bakalářské práci. Je nyní práce s informacemi efektivnější. Jak je řešena problematika odpvědnosti. Jak je stanovena časová dimenze IS. Jak máte definované krzivé scénáře. Ing. Štefan Štěpník: Jak je řešena cenová kalkulace navrhovaného IS.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO