Řízení modelu inteligentího domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Moja práca sa zaoberá riadením inteligentnej a komfortnej domácnosti. Prvá kapitola obsahuje model zavlaţovacieho systému, oţivenie jeho elektroniky a jednoduchú aplikáciu pre testovanie. Druhá kapitola sa zaoberá oţivením modelu bránky a garáţových vrát. V tretej kapitole sa zameriam na riadenie osvetlenia v dome a v jeho okolí. Štvrtá kapitola je venovaná vizualizácii pomocou Power Panel PP481.
My thesis deals with the control of intelligent and comfort house. The first chapter contains a model of the irrigation system , recovery of the electronics and simple applications for testing. The second chapter deals with the recovery model of gate and garage doors. The third chapter is focused on the management of lighting in the house and its surroundings. The fourth chapter is devoted to visualization via the Power Panel PP481.
Description
Citation
BECOVÁ, L. Řízení modelu inteligentího domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO