The Origin and Evolution of the Chamber of Architects and the Current Potential for the Generation of Emerging Architects

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-11-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Spolu se změnou politického režimu nastala po sametové revoluci i změna organizace výkonu povolání architekta/architektky. Konec Svazu československých architektů a začátek demokraticky zřízené stavovské organizace – komory architektů – s sebou přinesly neopakovatelnou příležitost pro redefinování fungování profese architekta/architektky. Ideály tehdejší generace architektů/architektek, ať už nastupujících, nebo již praktikujících, byly částečně přeneseny do podoby této organizace. Jak se jejich ideály proměnily s odstupem více než 30 let od 1. valné hromady, jak se proměnila samotná organizace a jaká jsou podobenství současné nastupující generace volající po změně ve fungování, to jsou cíle tohoto článku.
Along with the change in political regime, there was also a change in the organization of the profession of the architect after the Velvet Revolution. The end of the Union of Czechoslovak Architects and the beginning of a democratically established professional organization – the Chamber of Architects – brought with it a unique opportunity to redefine the functioning of the profession of the architect. The ideals of the generation of architects at that time, whether emerging or already practicing, were partially transferred to the form of this organization. The aim of this article is to determine how their ideals have changed more than 30 years since the 1st General Meeting, how the organization itself has changed, and what parables of the current emerging generation are calling for a change in functioning.
Description
Citation
9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020 , s. 76–80. ISBN 978-80-214-5903-8.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO