Vliv složení ochranné atmosféry na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit jaký vliv má ochranný plyn na kvalitu svaru a přenos kovu do svarové lázně při MIG/MAG svařování. Také je zde popsáno jaké druhy sil mohou působit při této metodě svařování. Dále jsou zde uvedeny různé druhy přenosů kovu z elektrody do svarové lázně. U všech těchto problematik jsou uvedeny schematicky obrázky, které jasně vystihují danou problematiku.
This bachelor work evaluates influence of shielding gas to quality of contention and metal transfer into the bath welding for MIG/MAG welding of steel. Here are written kinds of forces which makes for this welding. Next different kinds of metal transfer from electrode to baht welding are written here. Pictures are given for every problem, which exactly determinates given problem.
Description
Citation
DOHNAL, I. Vliv složení ochranné atmosféry na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) doc.RNDr. Dr. Karel Máca (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) Ing. Lubomír Stránský, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO