Návrh marketingového plánu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového plánu pro nový internetový projekt. První kapitola vysvětluje základní pojmy marketingu, marketingového plánu a dále se zabývá marketingem na internetu. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu současného stavu, vnitřního a vnějšího prostředí projektu a zabývá se také analýzou klíčových slov pro nový projekt. Na základě výsledků druhé kapitoly je v poslední kapitole práce formulován marketingový plán pro první rok fungování nového projektu s výhledem do dalších let.
The bachelor thesis deals with an issue of a marketing plan for the new internet project. The first chapter explains a basic concepts of marketing, marketing plan and marketing on the Internet. The second chapter focuses on the analysis of the current state, the internal and external environment of the project, and also analyzes the key words for the new project. Based on the results of the second chapter, in the last chapter of the thesis a marketing plan for the first year operation of the new project with a view to future years is formulated. 
Description
Citation
HAVELKA, J. Návrh marketingového plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Petr Novák, Ph.D.: Uvažoval jste o provojení na dTest? - A doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA: V čem je ve Vašem řešení přidaná hodnota pro zákazníka? Jak budete spotřebiče testovat? - A
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO