Optimalizace procesů obrábění ve výrobě přírub CP4

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu procesu obrábění pří-ruby CP4 z hliníkové slitiny pro vysokotlaká čerpadla systému Common Rail v konkrétních podmínkách společnosti Bosch Diesel, s.r.o. v Jihlavě, a to s ohledem na požadavky výroby a požadavky zabezpečení systému jakosti. Cílem práce je návrh nové technologie obrábění a posouzení její účinnosti.
The main objective of the bachelor thesis is to review actual status of tooling process of flange CP4 made by aluminum alloy for high pressure pump of system Common Rail in certain conditions of Bosch Diesel, s.r.o. in Jihlava. Special attention is drawn to consideration of production requirements and quality level maintenance. The thesis aims to propose a new technology of tooling and to review its effectiveness.
Description
Citation
ŠVAŘÍČEK, P. Optimalizace procesů obrábění ve výrobě přírub CP4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Bajčík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponentů a členů komise. Kontrola výkovků příruby CP4. Srážení ostřin na přírubě CP4. Tolerance díry v ložiskovém pouzdru. Jak se vyrobí díra na danou toleranci? Stroj a systém použitý pro výrobu příruby CP4. Podle čeho bylo zjištěno, že výrobní náklady na výrobu příruby CP4 jsou nižší?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO