Analýza složené soustavy s různým podílem plniva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá vlivem klimatických podmínek na dielektrické vlastnosti kompozitního materiálu (impregnační lak TSA 220S na bázi epoxidové pryskyřice a mletá slída 60.030). Vzorky jsou analyzovány metodou dielektrické relaxační spektroskopie (DRS). Je zkoumán vliv hmotnostního plnění slídy (0, 4, 8 a 16 % slídy), vlhkosti (0, 33, 55, 65, 75 a 95 %) a teploty (23, 30, 40 a 50 C) na frekvenční závislosti složek komplexní permitivity.
This master’s thesis applies dielectric relaxation spectroscopy to analyse impact of climatic changes on dielectric properties of composite material samples (TSA 220S varnish combined with 60.030 mica). Experiments aim to analyse effect of mica composite mass ratio (0, 4, 8 and 16 % of mica), relative humidity (0, 33, 55, 65, 75 and 95 %) and temperature (23, 30, 40 and 50 C) on complex permitivity as a function of frequency.
Description
Citation
MYDLÁŘ, M. Analýza složené soustavy s různým podílem plniva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: 1. Proč je Cole-Coleho diagram zakmitaný při nejmenších frekvencích? 2. Proč není při měření Cole-Coleho diagram celistvý? 3. S jakou chybou měříte?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO