Analýza variant koncepčního řešení pro nový jaderný zdroj Dukovany

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Závěrečná práce pojednává o jaderných elektrárnách. V úvodu je nastíněna historie jaderné energetiky, jsou vysvětleny základní principy jaderné reakce a jaderných elektráren. Dále popisuje typy a generace jaderných reaktorů. Následně se zabývá Jadernou elektrárnou Dukovany a výstavbou jejího pátého bloku včetně popisu potencionálních dodavatelů a projektů.
The aim of the bachelor’s thesis is nuclear power plants., In the first part the basic principles of nuclear reaction and nuclear power plants are discussed. It also describes the types and generations of nuclear reactors. In the next part are described the Dukovany Nuclear Power Plant and the construction of its fifth unit, including a description of potential suppliers and projects.
Description
Citation
IMRICHOVÁ, A. Analýza variant koncepčního řešení pro nový jaderný zdroj Dukovany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Studentka odprezentovala obsah své bakalářské práce a zodpověděla otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Jakými způsoby lze snížit podíl uhlí v energetickém mixu ČR? Zodpovězeno. Je některý z dodavatelů limitován požadovaným výkonem reaktoru 1200 MW? Zodpovězeno. Z jakého zdroje jste čerpala složení energetického mixu ČR? Zodpovězeno. Jak se liší pasivní ochrana od aktivní? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO