Design venkovního nábytku z polymerního betonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem práce je navržení designu setu zahradního nábytku vyrobeného pomocí robotického 3D tisku z materiálu Polybet. Polybet je moderní materiál tvořený pojivem z recyklovaných termoplastů a plnivem z rozdrceného odpadního skla nebo jiných materiálů. Hlavním problémy řešené v projektu jsou vyrobitelnost metodou 3D tisku a ergonomičnost nábytku. Na základě designérské a technické analýzy byla navržena první varianta, která byla dále podle výsledků ergonomických studií upravena do finální podoby. Set se skládá ze dvou typů laviček. Prvním je lavička s opěradlem určená k sezení nebo k ležení a druhým je lavička bez opěradla určená k sezení většího počtu osob. Lavička s opěradlem nabízí možnost zrcadlově otočeného stejného tvaru a tím navýšení počtu kusů setu na tři. Všechny kusy jsou vyrobitelné a splňují základní požadavky na ergonomii.
The topic of this thesis is to design a set of garden furniture made by robotic 3D printing technology from the Polybet material. Polybet is a modern material consisting of a binder made from recycled thermoplastics and a filler made from crushed waste glass or other materials. The main challenges of the project are the manufacturability by 3D printing method and the ergonomics of the furniture. Based on a design and technical analysis, the first version has been designed and has been further modified into the final form according to the results of the ergonomic studies. The set consists of two types of benches. First one is bench with a backrest designed for sitting or lying down and the second one is bench without a backrest designed for seating a larger number of people. The bench with a backrest offers the possibility of mirroring the same shape and thus increasing the number of pieces in the set to three. All the pieces are manufacturable and they do meet the basic ergonomic requirements.
Description
Citation
PETLACHOVÁ, A. Design venkovního nábytku z polymerního betonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) akad. soch. Tamara Buganská (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) akad. soch. Josef Sládek, ArtD. (člen) Mgr. Svatopluk Řezníček (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D. (oponent) V práci není uvedena limitní hodnota úhlu při tisku převisů použitého materiálu, přesto je v práci uvedeno, že je navržený produkt touto technologií vytisknutelný. Jaká je tedy limitní hodnota úhlu převisů pro materiál Polybet a jakým způsobem bylo ověřeno, že navržená geometrie jí vyhovuje? ZODPOVĚZENO Jaká je hmotnost navržených prvků? Bylo vzhledem k různosti jejich využití uvažováno s možností jejich přenášení? ZODPOVĚZENO V kapitole 8 - Diskusi je uvedeno: "Nábytek má mnoho funkcí. Kromě těch zřejmých, jako například že slouží k sezení, k ležení, nebo jako úložný prostor, to jsou i ty méně očividné, nad kterými běžný uživatel ani nepřemýšlí. Přesto mají tyto další funkce neméně významný vliv na návrh designu.". Jaké jsou tedy tyto další funkce nábytku, které měly vliv na návrh tohoto designu? ZODPOVĚZENO Doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. Za jakých podmínek je optimální vyrábět nábytek touhle technologií? Uvažovala jste o tom? ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚZENO Akad. soch. Tamara Buganská Není kombinace do kruhu v opozici vůči ergonomii? ZODPOVĚZENO Uvažovala jste o možnostech rozestavení nábytku v prostoru? ZODPOVĚZENO Mgr. Svatopluk Řezníček Neuvažovala jste i o dalším dílu, který by zapadal to ZODPOVĚZENO Uvažovala jste i o dalším použíti prvků, např. prolézačka pro děti? ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO