Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Rakousku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce na téma „Komparace zdaňování fyzických osob v České republice a v Rakousku“ bude zaměřená na zdanění příjmů fyzických osob v těchto státech. Základem bude popis daňových systémů obou států se zaměřením na zdaňování fyzických osob. Dále bude provedeno porovnání zdaňování poplatníků České republiky a Rakouska na modelových příkladech. Závěrem se bude práce zabývat možnostmi daňové optimalizace v České republice a Rakousku.
The bachelor thesis "Comparison of personal taxation in the Czech Republic and Austria" will focus on personal income taxation in these countries. The basis will be a description of the tax systems in both countries with a focus on personal taxation. A comparison of taxation will be made on model examples of taxpayers from Czech republic and Austria. Finally, the thesis will also deal with possibilities of tax optimization in Czech republic and Austria.
Description
Citation
MICHENKA, F. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Rakousku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (místopředseda) Ing. Romana Hajkrová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Zámečník (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-22
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Otázky komise: doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Pro koho jsou výsledky Vaší práce určeny? - otázka přínosů bakalářské práce zodpovězena Připomínka k jazykové správnosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO