Funkční model řídicí jednotky malé vodní elektrárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato semestrální práce se zabývá realizací funkčního modelu řídící jednotky malé vodní elektrárny. Podstatnou část tvoří návrh a realizace usměrňovače s aktivní korekcí účiníku, který nahrazuje standardně používaný frekvenční měnič. Řídící jednotka je navrhována pro zapojení s asynchronním motorem v generátorovém chodu se samobuzením. Jako pohon bude použita propelerová turbína. Teoretická část se zabývá rozborem základních druhů řízení PFC měničů. V praktické části jsou provedeny výpočty pro návrh parametrů komponentů a realizace DPS samotného měniče.
This semester work deals with realization of functional model of control unit for hydroelectric power station. Main task of this work is realization rectifier with active power factor correction, which is used instead of commonly used frequency converter. Control unit is designed for asynchronous motor in generator operation with self-excitation. The propeller turbine is used as propulsion. Theoretical part includes theory of the PFC converters. Practical part includes calculations for components of PFC converter and assembly of DPS PFC converter.
Description
Citation
RUSNÁK, F. Funkční model řídicí jednotky malé vodní elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO