Svařování rámů jízdních kol

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V práci som vypracoval prehľad vhodných materiálov na výrobu bicyklových rámov. Najvýhodnejšie materiály na hromadnú výrobu bicyklových rámov sú vytvrditeľné hliníkové zliatiny. Spájanie hliníkových trubkových konštrukcií rámov je najvýhodnejšie tavným zváraním na robotických linkách netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére inertného plynu. Na zvare bicyklového rámu sme merali tvrdosť zvarového kovu, tepelne ovplyvnenej oblasti a základného materiálu. Hodnoty všetkých oblastí sú veľmi podobné, takže celá konštrukcia rámu bola vytvrdená. Zvarený skúšobný zvar metódou WIG má o 24,5 % nižšiu tvrdosť než zvar od výrobcu. Tvrdosť tepelne ovplyvnenej oblasti je ešte o niečo nižšia. Preto je dôležité, po tepelnom cykle vytvrdenie celej zváranej konštrukcie. V reze zvaru od výrobcu sa vyskytuje sťaženina a neprievar koreňa. Taktiež v obidvoch rezoch skúšobného zvaru sa vyskytujú sťaženiny a neprievar koreňa, v jednom sa navyše vyskytuje pórovitosť. Aj napriek chybám je skúšobný zvar vyhovujúci.
In my bachelor thesis I elaborated an overview of suitable materials for the manufacturing of bicycle frames. Most preferred materials for mass production of bicycle frames are cured aluminum alloys. The best method for joining aluminum tubular frame construction is fusion welding at robot lines in a protective atmosphere of inert gas. We measured the hardness of the welded metal, heat affected zone and base material at the weld of the bicycle frame. Values are very similar in all areas, so the whole frame structure was cured. We welded a test weld, using TIG method. Hardness of the test weld is about 24.5 % lower, than hardness of the weld from manufacturer. Hardness of the heat affected zone is even lower. The curing of the whole frame construction is therefore very important. There is a concentration cavity in the cut of the weld from manufacturer and the root of the weld is not welded all over. The same defects are in the cuts of our test welds, there is also porosity in one of the test welds. But the test weld is satisfying, despite the defects.
Description
Citation
KOTRÍK, M. Svařování rámů jízdních kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky bakalářské práce. Zodpověděl dotazy recenzenta. Dotazy komise: - Proč jste použil střídavý proud? - Jak odstraníte povrchové oxidy? - Kdy jste měřil tvrdost na výbrusech? - Mohou neprůvary způsobyt trhliny? - Jak byl vybrán přídavný materiál?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO