Kopřivnice - bydlení u Kopřivničky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá urbanistickou štúdiou a navrhnutím novej obytnej štruktúry v rámci mesta Kopřivnice. Mesto posledných 30 rokov neriešilo bytovú výstavbu, preto v ňom chýba bytová zástavba podliehajúca súčasným trendom . Cieľom a motiváciou návrhu bolo vytvorenie novej lokality, ktorá bude atraktívna nielen pre jej rezidentov ale rovnako aj pre okolie. Lokalita ktorá bude ponúkať bývanie, vlnočasové aktivity a ľudí.
The diploma thesis deals with an urban study and the design of a new residential structure in Kopřivnice. The city has not solved housing construction for the last 30 years, therefore it lacks housing development subject to current trends. The aim and motivation of the design was to create a new location that will be attractive not only for its residents but also for the surrounding area. A location that will offer housing, leisure activities and people.
Description
Citation
KUBÁNKOVÁ, B. Kopřivnice - bydlení u Kopřivničky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Dušan Vostřejž (předseda) March. Zdeněk Liška (člen) Ing. arch. Adam Jursa (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka zodpověděla pro prezentaci své DP otázky oponenta. Tyto otázky úspěšně zvládla. Následovala diskuze komise: P. Liška: Kladně hodnotí zhodnocení lokality a její využití. Kritizuje spoustu typologicky různorodých objektů na úkor nedotažení dispozic bytů. P. Vostřejž: Instalační jádra v koupelnách a kuchyních nejsou všude, koupelny nejsou vždy nad sebou. P. Martinka: Dotaz na parcelaci a zbytkový městský prostor, který za parcelami vznikne. Dotaz na vhodnost využití parteru a jeho životaschopnost. Kritika velkorysosti bytů. Pozitivně hodnotí gradaci hmoty. P. Jursa: Komentuje, že studentka mohla do parteru umístit i bezbariérové nyty. P. Vejpustek. Jak jsou ukládány stropní panely. Studentka zdárně odpověděla na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO