Souvislost silového působení a deformačních charakteristik s energií deformovaného systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá popisem energií v deformovaných soustavách a jejich využitím pro určení síly působící na soustavu a posuvů způsobených silami. V úvodní části jsou popsány základní druhy namáhání a jak lze u nich určit energii napjatosti a posuvy. Dále jsou popsány energie napjatosti a potenciální energie včetně jejich komplementárních složek. Následuje objasnění principu virtuálních prací, Bettiho věty a Maxwellova teorému reciprocity. Poté je odvozen první a druhý Castiglianův teorém. Ty jsou následně aplikovány na staticky určitou a neurčitou úlohu.
The bachelor´s thesis deals with the description of energy in deformed systems and their use to determine the force acting on the system and displacements caused by forces. In the first part of the thesis there are described the basic types of stresses and how it is possible to determine their strain energy and displacements. After that, strain and potential energy including their complementary components are described. Next part is explanation of the principle of virtual work, Betti's theorem and Maxwell's reciprocity theorem. In the second part of thesis, the first and the second Castigliano´s theorems are derived. Castigliano´s theorems are applied to a statically determinate and indeterminate problems.
Description
Citation
KUPKA, O. Souvislost silového působení a deformačních charakteristik s energií deformovaného systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Posluchač představil komisi svou bakalářskou práci. Dále odpověděl na všechny otázky oponenta a dalších členů komise: Dá se kvantifikovat práce síly při deformaci prutu? Odkud jste čerpal hodnoty pro nelineární chování prutů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO