Statistické plánování experimentů pro účely optimalizace kvality

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá problematikou statisticky plánovaného experimentu. Základním zaměřením práce je rozpracování problematiky statistického plánování experimentů tak, aby byl poskytnut základ pro výuku této metody v kurzech řízení jakosti. Práce obsahuje případové studie vytvořené pro účely výuky. Současně byla metoda statistického plánování experimentů aplikována na experiment s modelovanými pájenými spoji metodou konečných prvků. Pro tyto účely byly vytvořeny modely pájených spojů s jejichž pomocí bylo sledováno termomechanické namáhání analýzou v softwaru ANSYS.
This thesis is aimed to Design of Experiments methodology. Main purpose of this thesis is to create detailed materials for lessons of Design of Experiments in Quality Control courses. Thesis contains case studies which are applicable for education purposes. Design of Experiments has been applied for solder joints quality evaluation. Solder joints have been modeled in software ANSYS and finite element method has been applied for thermomechanical stress evaluation.
Description
Citation
HAVLÁSEK, R. Statistické plánování experimentů pro účely optimalizace kvality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
doc. Ing. Josef Jirák, CSc. (předseda) doc. Ing. František Vaníček, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO