Řízení nákladů v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů v podniku TURCK, s. r. o. se sídlem v Hradci Králové. V první části práce je popsána teorie nutná k porozumění druhé, praktické části, kde jsou zhodnoceny data z daného podniku. V poslední, závěrečné části, jsou podniku navrženy změny, které povedou k lepšímu řízení nákladů.
My bachelor thesis is focused on the analysis of costs in the company TURCK, Inc. which is based in Hradec Králové. The first part describes the theory necessary to understand the second part, where are evaluated data from the company. In the final part I suggest changes that will lead to deal better with the management of costs.
Description
Citation
SVORAD, M. Řízení nákladů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázka oponenta – zodpovězeno Ing. Jiří Michele - Jak byste postupoval při analýze procesů výrobní firmy? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO