Podnikatelský záměr ve zřízení fitness centra pro ženy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním tématem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského záměru na založení fitness centra určeného ženám. Teoretická část se zabývá informacemi o podnikatelském záměru vycházejících z teoretických poznatků, analýz a nashromážděných informací. Praktická část je věnována zhotovení konkrétního podnikatelského záměru pro vybudování fitness centra pro ženy v malém městě.
The main topic of this bachelor thesis is to create a business plan for the establishment of a fitness centre for women. The theoretical part of the thesis deals with information about a business plan based on theoretical findings, analysis, and information gathered. In the practical part of the thesis the author creates a specific business plan of founding a fitness centre for women in a small town.
Description
Citation
KŘIVKA, J. Podnikatelský záměr ve zřízení fitness centra pro ženy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Hanušová: Odkud jste čerpal údaje pro ocenění vybavení fitness centra? Co si slibujete od spojení kavárny s fitness centrem? Počítáte s nějakým programem, který by motivoval zákaznice kavárny k návštěvě fitness centra? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO