Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. Součástí práce je příprava několika sad vzorků kompozitních epoxidových pryskyřic s různým druhem mikromletých křemenných písků jako plnivem. U daných vzorků je měřena teplotní závislost relativní permitivity, ztrátového činitele a vnitřní rezistivity.
Presented bachelor thesis is focused on studying electroinsulating epoxy resin-based sealings. It describes the chemical composition, production, properties and measuring methods of basic electric quantities of these materials. This work also embodies a preparation of composite epoxy resin samples with different kinds of micro-ground siliceous sand as a filling. The samples given are measured on the temperature dependency of relative permitivity, dissipation factor and inner resistivity.
Description
Citation
HORÁK, L. Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Res, CSc. (člen) Ing. Jaromír Žák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Jaký je očekávaný vývoj v oblasti elektroizolačních zalévacích hmot? Jaký je princip měření u použitého přístroje Tettex 2830/2831? Jaká je oblast teplot pro použití epoxidových pryskyřic v aplikacích? Proč je u zalévacích hmot nežádoucí zvyšování permitivity? Student seznámil zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO