Kreativní centrum – Kopřivnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Přímo v centru města se nachází parcela se starými továrními halami. Tyto haly jsou velmi krásné a mají velký potenciál. Teď jsou ale spíše překážkou. Tvoří bariéru, jsou ve špatném stavu a městu to ubírá na hodnotách. V diplomové práci s názvem Kreativní centrum v Kopřivnici se mimo návrh právě kreativního centra budu zabývat i tím, jak využít krásu a potenciál těchto starých hal. Jak z nich vytvořit krásné zmodernizované budovy s novou hodnotou. Chci zprůchodnit celý areál a vytvořit zde místo, kde se budou lidé rádi scházet, a kde se budou mísit rozmanité funkce. Místo pro pobavení, odpočinek, kulturu, vzdělávání nebo i obyčejný nákup či procházku. Práce je velmi rozmanitá. Od urbanistického návrhu celé parcely, přes revitalizace starých průmyslových hal a návrh novostavby, až po návrh interiéru nové galerie.
Right in the city center, there is a plot with old factory halls. These halls are fascinating and have great potential. But now, they are more of an obstacle. They form a barrier, they are in poor condition, and it robs the city of its values. In my diploma thesis entitled Creative Center in Kopřivnice, in addition to the design of the creative center, I will also deal with how to use the beauty and potential of these old halls, further, how to create beautiful and modernized buildings with a new value. I want to open the whole area, to create a place where people would like to meet and where various functions will be mixed- a place for fun, relaxation, culture, education or even just a shopping or walk. The work is very diverse - from the urban design of the entire plot, through the revitalization of old industrial halls and the layout of a new building, to the interior design of a new gallery.
Description
Citation
KŘÍŽOVÁ, L. Kreativní centrum – Kopřivnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Blažek Lukáš (předseda) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. arch. Jan Pospíšil (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Ing. Marek Dostál (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO