Konstrukce náprav pro model lokomotivy BN30U

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem náprav pro model lokomotivy BN30U. Cílem je dosáhnout nejjednoduššího návrhu konstrukce nápravy. Návrh musí zajistit snadnou montáž sestavy nápravy. Konstrukce náprav se zakládá převážně na zvoleném systému pohonu modelu. Práce obsahuje přehled podobných modelů ze zahraniční, možností pohonu, návrh konstrukčního řešení, pevnostní výpočet a výkresovou dokumentaci.
Bachelor thesis is focused on project of design of axles for model of locomotive BN30U. The aim of this project is to create the simplest proposal of construction of the axle. The proposal must ensure simple assembly of axle. The design of axles is based especially on chosen propulsion of model. Thesis incorporates overview of models from foreign countries, of possible propulsions. It also includes proposal of solving of design, strength calculation and drawings documentation.
Description
Citation
HLOM, V. Konstrukce náprav pro model lokomotivy BN30U [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zimmerman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO