Inteligentní systém chovu včel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit inteligentní systém chovu včel, který dokáže měřit frekvenci ve včelstvu, hmotnost úlu pro sledování úbytku nebo pro informování včelaře, jestli včely nosí med. Dále je také řešeno zabezpečení úlu proti krádeži. Pro funkčnost více inteligentních systémů pro chov včel je důležitá komunikace mezi nimi. Proto je část práce zaměřená na volbu nejlepší možnou komunikaci, kdy se v potaz bere náročnost na baterii a její spolehlivost. V práci je využíván systém komunikace modulů typu mnoho k jednomu, tedy lze volně rozšiřovat množství úlů aniž by to ovlivnilo funkčnost systému. Výsledný systém je napájen pomocí baterie a solárních panelů.
The aim of this thesis is to design and develop an intelligent beekeeping system that can measure the frequency in the colony, the weight of the hive to monitor the loss or to inform the beekeeper if the bees are carrying honey. Furthermore, the security of the hive against theft is also being considered. Communication between multiple intelligent beekeeping systems is important for the functionality. This is why part of the work focuses on choosing the best possible communication, taking into consideration battery consumption and reliability. In this work, a many-to-one communication system of modules is used, which means that the number of hives can be freely expanded without affecting the functionality of the system. The resulting system is powered by a combination of battery and solar panels.
Description
Citation
HRUBÝ, J. Inteligentní systém chovu včel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Daniel Kováč (člen) Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Petr Musil (člen) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky k obhajobě: Dalo by se vše integrovat na jednu desku? Kde tkví přínos práce (hardware/software)? Kolik máte doma včel? Wi-Fi bylo v zadání? Kde v úlu má být krabička umístěna? Má to vliv na přehřívání? Základní neznalost strukturované kabeláže student nebyl schopen určit UTP. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO