Inovační prvky projektu EPR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je nalezení inovačních prvků projektu EPR. V první části se práce věnuje úvodu a vysvětlení tlakovodních reaktorů. Popisuje jednotlivé části, jejich různé typy a zapojení v celku. Druhá část se zabývá novinkami a úpravami v projektu EPR, jako je rozložení budov, reaktor, bezpečnost, atd. Třetí část obsahuje jednoduchý výpočet zvoleného zařízení.
The target of this work is to find innovative elements of EPR project. In the first part the paper deals with an introduction to the topic and explains water pressurized reactors. It describes the individual parts of the mechanism and their various types as well as their interconnection into a complete unit. The second part gives attention to innovations and modifications of EPR project in terms of location of buildings, reactor or safety requirements. The third part contains a simple calculation of a chosen mechanism.
Description
Citation
MARTINEK, M. Inovační prvky projektu EPR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Stanislav Kraml (člen) Ing. Jaroslav Šťáva (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO