Návrh a konstrukce lampového kytarového zesilovače

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Text této bakalářské práce se zabývá návrhem, simulací a konstrukcí elektronkového zesilovače pro elektrickou kytaru, vychází z velice známého kytarového zesilovače VOX AC 30. Teoretická část práce se zabývá návrhem a simulacemi originálního zapojení. Následně byly provedeny úpravy na obou kanálech a simulovány. Praktická část práce se již zabývá samotou konstrukcí, a měřením hotového kytarového komba. Měřeny byly frekvenční modulové charakteristiky, harmonické zkreslení, spektra a časové průběhy signálů pro zkreslený a čistý kanál. Poté proběhlo zhodnocení měření.
The text of this bachelor’s thesis deals with the design, simulation and construction of a tube amplifier for electric guitar, based on the well-known guitar amplifier VOX AC 30. The theoretical part deals with the design and simulation of the original circuit. Subsequently, adjustments were made on both channels and simulated. The practical part of the work already deals with the construction itself, measuring the finished guitar combo. Frequency modulus characteristics, harmonic distortion, spectra and time courses of signals for distorted and clear channel were measured. Then the measurement was evaluated.
Description
Citation
ŠONA, Š. Návrh a konstrukce lampového kytarového zesilovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Jelínková (člen) Ing. Pavel Záviška (člen) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Jaký typ ozvučnice byl použit v případě realizace komba? Jaký vliv měla teplota na funkci Vašeho zesilovače? Bylo nutné jej nějakým způsobem chladit? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO