Rodinný dům s provozovnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu s provozovnou – projekční kanceláří se svým zázemím. Stavba je situována v intravilánu města Hradec Králové na rovinatém pozemku. Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Je nepravidelného půdorysu s maximálními rozměry 14,32 m x 15,32 m a s výškou hřebene sedlové střechy 7,66 m. Tato sedlová střecha zastřešující hlavní dvoupodlažní část stavby má sklon 30° a nad jednopodlažní částí je navržena pultová střecha se sklonem 12°. K jihozápadní straně objektu přiléhá prostorná terasa s posezením, která je přístupná z obývacího pokoje doplněná venkovním bazénem. Celý objekt obklopuje zahrada osázená novými stromy a keři. Součástí je i okrasné jezírko umístěné na pozemku u vstupu do domu. Celý komplex bude doplněn o malou parkovací plochu. Z hlediska dispozice daný objekt vyhoví nárokům na bydlení čtyřčlenné rodiny. Součástí objektu je i projekční kancelář umožňující majiteli práci z domu. Svou velikostí obytné a užitkové plochy patří rodinný dům mezi domy střední velikosti se čtyřmi pokoji, obývacím pokojem spojeným s kuchyní a jídelnou, hostinským pokojem, zázemím a garáží pro jeden osobní automobil. Zastřešený hlavní vstup do zádveří objektu je přístupný ze severovýchodní části pozemku. Odsud lze vstoupit do projekční kanceláře nebo do schodišťové haly obytné části umístěné v prvním nadzemním podlaží ve středu objektu. V tomto podlaží je při jihovýchodní fasádě objektu situován také hostinský pokoj a technická místnost. V jihozápadní části prvního nadzemního podlaží nalezneme prostorný obývací pokoj s jídelnou a kuchyní sloužící pro společenský život rodiny během dne. Severozápadní strana je určena pro sociální a provozní zázemí objektu, umístěny zde jsou sociální zázemí, spíž, spisovna, sklad a garáž. V podkroví jsou situovány ložnice členů rodiny s šatnami, sociální zařízení, herna a komora.
The topic of this bachelor‘s thesis is processing of a project documentation of a new building of detached house with a workshop – design office with facilities. The building is located in the inner city of Hradec Králové on a flat plot. This detached house has no basement. There is ground floor and residential attic. Building has a irregular plan with the biggest proportions 14,32 m x 15,32 m with height of main ridge 7,66 m. This main roof truss covers double storey part of house and roof slope is 30°. Single storey part of house is covered by mono-pitched roof with roof slope 12°. At the southwest wall of building is huge terrace with a sitting. It is accesible from living room. Whole object surrounds by garden with new trees and bushes. Near to entering the building is a little pond. At the northeastern part of plot is a small parking place. Layout of house is adapted for four-membered family. An important part of the house is a design office enabling work from home. This building is middle size. There are rooms like living room, guest room, facilities and garage. Covered entrance to wind lobby is situated in the northeastern part of the plot. From this wind lobby is possible to acces to design office or staircase hall which is situated at ground floor in the center part of house. At the southeast part of house is situated guest room and utility room. At the southwest is a huge living room with dining area and kitchen which is center of social life of the familly. Northwest part of house is intended for facilities, pantry, registry, storage and garage. At attic is situated bedrooms with dressing rooms and sanitary facilities, gaming-room and storage.
Description
Citation
MÁROVÁ, A. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jindřich Woytela - tajemník, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Dagmar Donaťáková - člen,
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Studentka představila svoji bakalářskou práci formou prezentace následovně: - Umístění stavby, lokalitu, situace stavby - Dispoziční řešení budovy, popis provozu - Architektonické řešení budovy - Konstrukční řešení budovy - Materiálové řešení - Pohledy a 3D vizualizace Na závěr své prezentace studentka objasnila a zodpověděla následující dotazy a připomínky oponenta: - Ve výkresech řezů jsou na několika místech chybně zakresleny tloušťky čar. - Ve výkresech řezů není zakreslen průběh parozábrany a difuzní folie ve skladbě střechy. - Odůvodněte veliký rozměr instalační šachty. - Jak bude budova vytyčena na pozemkku? - Jak bude objekt zastíněn?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO