Keramické materiály používané v medicíně - výzvy a příležitosti

but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNovotná, Lenkacs
dc.contributor.authorVitásek, Ladislavcs
dc.contributor.refereeSláma, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:36:08Z
dc.date.available2019-04-04T04:36:08Z
dc.date.created2015cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá keramickými materiály používanými v medicíně, zejména v ortopedických a dentálních aplikacích. Úvodní část práce se zaměřuje na požadavky a současný stav biomateriálů používaných v kostním tkáňovém inženýrství, jejich výhody a nevýhody. V další podkapitole jsou popsány kompozitní materiály, kde alespoň jednu složku tvoří keramický materiál. V samostatné části je popsána hutná keramika na bázi oxidu hlinitého a zhouževnatělého oxidu zirkoničitého. Hlavní část této práce je zaměřena na porézní keramické materiály na bázi kalciumfosfátů, jsou zde vymezeny požadavky na skafoldy, mezi které patří pórovitost, mechanické a biologické chování. Další část se zabývá způsoby přípravy keramických skafoldů. Experimentální část této práce byla věnována přípravě bioaktivního porézního keramického materiálu na bázi hydroxyapatitu a oxidu křemičitého se zlepšenými vlastnostmi. Replikační technikou byly vyrobeny 4 sady vzorků s obsahem oxidu křemičitého od 6 do 21 hm%. Připravené bioaktivní skafoldy se strukturou odpovídající spongiózní kosti se mohou uplatnit jako potenciální náhrady tvrdých tkání v kostním tkáňovém inženýrství.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with ceramic materials applied in medicine, mainly in orthopaedics and dentistry. The first part is focused on requirements and current state of biomaterials in bone tissue engineering and their advantages and disadvantages. Composite materials, where ceramic material is one component at least, are mentioned in the next part. Dense ceramics based on alumina and toughened zirconia is described in the separate part. The main part of this thesis deals with porous ceramic materials based on calcium phosphates. There are also defined scaffolds requirements such as porosity, mechanical and biological properties and moreover processing methods. The experimental part of this thesis has been devoted to the preparation of bioactive porous ceramic material based on hydroxyapatite and silica with improved properties. Samples with different amount of silica in structure (6-21 wt%) were fabricated by polymer replica technique. Prepared scaffolds with structure similar to cancellous bone can be promising candidates for using in bone tissue engineering applications.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationVITÁSEK, L. Keramické materiály používané v medicíně - výzvy a příležitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other85102cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41380
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiomateriálycs
dc.subjectkeramikacs
dc.subjectskafoldcs
dc.subjectkostní tkáňové inženýrstvícs
dc.subjectreplikační technikacs
dc.subjectBiomaterialsen
dc.subjectceramicsen
dc.subjectscaffolden
dc.subjectbone tissue engineeringen
dc.subjectpolymer replica techniqueen
dc.titleKeramické materiály používané v medicíně - výzvy a příležitostics
dc.title.alternativeCeramic materials applied in medicine - challenges and opportunitiesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:34cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid85102en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:08:38en
sync.item.modts2021.11.12 09:58:05en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_85102.html
Size:
10.03 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_85102.html
Collections