Návrh a hodnocení způsobilosti procesu ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraného technologického procesu v podniku s cílem vyhodnocení způsobilost tohoto procesu a jeho ekonomického zhodnocení. V teoretické části práce jsou popsány teoretické poznatky z oblasti procesního řízení, statistického řízení kvality a z oblasti nákladů na jakost. V praktické části práce jsou tyto poznatky aplikovány na konkrétní technologický proces se záměrem zlepšení jeho výstupných parametrů, což vyjádřeno indexem způsobilosti procesu a náklady na jakost.
The bachelor thesis deals with the analysis of the selected technological process in the enterprise, with the aim of evaluating the eligibility of this process and its economical benefits. In the first part of the work the theoretical knowledge is described the in the fields of process management, statistical quality control and the cost of quality. In the practical part of the thesis the described knowledge is applied on concrete technological process in aim to improve its outcoming parameters. This intention is expressed by the index process capability and cost of quality..
Description
Citation
ČERVINKA, P. Návrh a hodnocení způsobilosti procesu ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Podaný: Nezvažovala se vedle kontroly vizuální také kontrola váhou? odpovězeno Ing. Juřica: Jak se Vám podařilo zkrátit dobu kontroly na polovinu? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO