Měření parametrů datových přenosů v počítačových sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce je souhrně zaměřena na základní parametry datových přenosů počítačových sítí. V první části jsem přehledně popsal základní parametry sítí, způsob jakým se dané parametry měří a zohledňují. Zaměřil jsem se na pevné počítačové sítě LAN, a také na bezdrátové sítě Wifi. V druhé části jsem realizoval vlastní návrh měření těchto parametrů. Tento návrh jsem aplikoval při vývoji SW aplikace. Aplikace má za úkol měřit zpoždění přenášených paketů, jitter, ztrátovost a dostupnou šířku pásma. V závěru práce jsem uvedl provedená měření spolu s podrobným popisem SW aplikace.
Master‘s thesis is focused on basic characteristics of data transmissions in computer networks. In forepart I digestedly described basic characteristics computer networks, metods of their measurement and valuation. Computer networks type LAN as well as wireless computer networks Wifi, are mentioned. In second part I realized my own proposition of basic characteristics measurement. This proposition is used for SW applications development. Main goal of these applications is measurement of packet delay, packet jitter, paket loss and available bandwidth. I described details of SW applications and realized measurement of real computer networks in the end.
Description
Citation
ŠEDA, P. Měření parametrů datových přenosů v počítačových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (člen) Ing. Martin Vondra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Proč používáte multicast pro oslovení stanic?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO