Řízení struktury polymerního nanokompozitu pomocí magnetického pole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práce se zabývá využitím vnějšího magnetické pole k řízení vzniku orientovaných struktur magnetických nanočástic Fe3O4 v polymerní matrici PMMA metodou solvent casting a následným zkoumáním vzniklých anizotropních struktur a jejích vlivů na mechanické vlastnosti kompozitního materiálu.
This work is dealing with usage of external magnetic field for controlled orientation of structures assembled from magnetic Fe3O4 nanoparticles in PMMA matrix processed via solvent casting method and further study of these created anisotropic structures and their influence on mechanical properties of composite material.
Description
Citation
NETOČNÝ, M. Řízení struktury polymerního nanokompozitu pomocí magnetického pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své diplomové práce poměrně srozumitelnou formou a za použití přiměřených vizuálních prostředků. Práce byla věnována aktuálnímu tématu, nicméně zpracování a dosažené výsledky byly spíše průměrné. Dotazy oponenta zodpověděl víceméně správně a prokázal uspokojivé znalosti oblasti diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO