Korečkový elevátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá funkčním návrhem korečkového elevátoru pro svislou dopravu koksu. Rešeršní část obsahuje stručné uvedení do problematiky korečkových elevátorů. V dalších částech je poté proveden funkční výpočet s kontrolou gravitačního vyprazdňování. Konstrukční návrh dílčích komponent elevátoru je poté zaměřen především na kontrolu hnacího hřídele. K práci je přiložena příslušná výkresová dokumentace.
This bachelor thesis deals with the functional design of the bucket elevator for the vertical transport of coke. The research section contains a brief introduction to the bucket elevator problematics. Other sections deal with the functional analysis comprising gravity discharge control. Engineering design of elevator's components is further focused mainly on the drive shaft control. To this thesis are attached appropriate drawings.
Description
Citation
KARLÍK, P. Korečkový elevátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO