Srovnání daňového systému České republiky a Slovenska se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání daňového systému v ČR a na Slovensku. V této práci je zacíleno zejména na daň z příjmu fyzických osob. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy k pochopení fungování daňových soustav v obou státech. V praktické části jsou analyzovány oba systémy na praktických příkladech a v závěru jsou stanoveny daňové dopady na poplatníky v ČR a na Slovensku.
This Bachelor´s thesis is focus on comparison of tax system in Czech Republic and Slovakia. This thesis especially aims at the issue of taxes on income of individual tax. The theoretical part shows basic notions to better understand principle of tax system in both states. In practical part are analyzing both systems on practical examples and at the end are set up tax impact on payers in Czech Republic and Slovakia.
Description
Citation
LATINÁK, M. Srovnání daňového systému České republiky a Slovenska se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Prášková (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO