Potenciál výroby energií z odpadu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Téma bakalářské práce je zaměřeno na oblast energetického využívání odpadů. V první části je stručně zmapován současný stav odpadového hospodářství v České republice a v dalších zemích Evropské unie. Dále se práce zabývá využíváním odpadů v jednotkách energetického využívání odpadů (EVO) a jsou zde rovněž popsány různé metody hodnocení účinnosti výroby energií. Druhá část se soustřeďuje na analýzu výroby tepelné a elektrické energie s využitím modelu jednotky EVO. Jsou vypočteny příslušné hodnoty účinností při simulaci různých režimů výroby energie. Na závěr jsou srovnány vypočtené hodnoty účinností s konvenčními zdroji.
The main topic of the bachelor thesis is creating energy from the incineration of waste. In the first part, the current situation of waste management of the Czech Republic and other states of the Europian Union is outlined. Then the thesis is focused on waste incineration in waste-to-energy plants and various approaches of energy efficiency evaluation are described. In the second part, energy efficiency with various modes of thermal and electrical energy production is analyzed, using the model of WtE plant. In conclusion, obtained data of energy efficiencies are compared with conventional energy sources.
Description
Citation
PUTNA, O. Potenciál výroby energií z odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO