Návrh změn marketingového mixu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou nabízených služeb a produktů ubytovacího a rekreačního střediska Heroltická s.r.o. Na základě získaných poznatků o firmě a za pomoci průzkumu dotazníkového šetření vyplněného klienty firmy jsou navržena opatření přispívající k vyšší spokojenosti a loajalitě návštěvníků. Tyto návrhy rovněž slouží k oslovení nových klientů.
The bachelor thesis focuses on the analysis of services and products offered by the accomodation and recreation centre Heroltická s.r.o. Based on the gathered data about the company and conducted quetionnaire among the company´s employees, the measures are suggested in order to increase customer satisfaction and loyalty. These measures also signify a way to approch new clients.
Description
Citation
NYKEL, Š. Návrh změn marketingového mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-20
Defence
Ph.D. Mráček - Realizaci kterého z Vašich návrhů považujete za klíčovou vzhledem ke zvýšení spokojenosti zákazníku? - Odpovězeno Vidíte v současné době nějaké problémy, které by mohly při realizaci návrhů nastat vzhledem k možným opakováním problémů týkajících se šíření koronaviru COVID - 19? - Odpovězeno V kapitole Konkurence jste uvedl za největší současnou konkurenci penzion Kocanda, z jakého důvodu byl Vámi vybrán zrovna tento objekt? - Odpovězeno Ph.D. Poláček - Na jakém základu byly vyčísleny náklady na zaměstnance? - Odpovězeno CSc. Veselý - Uvažoval jste o vizualizaci zařízení na Google Maps? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO